fbpx

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.milocons.ro,
A BUNURILOR ȘI SERVICIILOR
MILO CONSULTANŢĂ INTEGRATĂ S.R.L.

 Utilizarea Site-ului și achiziționarea Produselor, respectiv bunurile și serviciile digitale disponibile pe Site sunt reglementate de următorul set de Termene și condițiile, precum și de restul documentelor menționate în prezentul document, fiind aplicabile tuturor utilizatorilor, fie persoane fizice sau juridice, a site-ului www.milocons.ro (denumit în continuare Site-ul sau platforma Şcoala de Zen şi putere personală), cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document.

Accesarea, utilizarea sau achiziționarea oricăror produse și servicii puse la dispoziția Dvs. pe site-ul www.milocons.ro si pe platforma  Şcoala de Zen şi putere personală  este supusă acceptării următorului set de termene și condiții, ce formează Contractul dintre Societatea noastr, și dumneavoastră.

 1. Informaţii despre site

www.milocons.ro este site-ul oficial al MILO CONSULTANŢĂ INTEGRATĂ S.R.L. şi este destinat asigurării unei mai mari transparenţe şi bunei înţelegeri a activităţii de sustinere de cursuri de dezvoltare personală

Site-ul web www.milocons.ro este proprietatea Milo Consultanţă Integrată S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str Vlad Judetul nr 4 sector 3, email: mlovinescu@milocons.ro

 1. Proprietatea intelectuală

Conţinutul şi design-ul site-ului milocons.ro sunt proprietatea Milo Consultanţă Integrată S.R.L şi sunt protejate prin legislaţia română în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe. În cazul informaţiilor şi conţinutului postat de utilizatori înregistraţi sau terţe părţi ori parteneri pe site-ul nostru, dreptul de autor şi responsabilitatea asupra acestora aparţin în totalitate celor care au publicat acea informaţie.

În cazul conţinutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor încheiate, acestea sunt identificate prin menţionarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.
Conţinutul site-ului se adresează utilizării dumneavoastră personale, iar acţiunile descrise mai jos sunt permise numai cu acordul scris al Milo Consultanţă Integrată S.R.L.:

 • îndepărtarea însemnelor care identifica dreptul de autor al Milo Consultanţă Integrată S.R.L asupra conţinutului;
 • modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Milo Consultanţă Integrată.
 • reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.

Este interzisă orice utilizare a conţinutului site-ului nostru în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislaţia în vigoare. Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail mlovinescu@milocons.ro

În condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe site-ul www.milocons.ro încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, dreptul la viaţa privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteţi rugat să trimiteţi un email la mlovinescu@milocons.ro în care să semnalaţi aceste aspecte pentru a permite administratorilor site-ului să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale.

 1. Modificări ale conținutului site-ului şi ale termenilor şi condiţiilor de utilizare

Milo Consultanţă Integrată îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge, în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului www.milocons.ro, fără o avertizare prealabilă.

Milo Consultanţă Integrată poate modifica termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului, fără a anunţa acest lucru anterior, în conţinutul site-ului.

Vă rugăm să recitiţi termenii şi condiţiile de utilizare de fiecare dată când accesaţi sau utilizaţi acest site. Continuarea utilizării site-ului după efectuarea acestor modificări presupune acceptarea în totalitate a acestor modificări.

4. Înregistrare, parole şi responsabilităţi

Navigarea pe site-ul www.milocons.ro nu este condiţionata de înregistrarea vizitatorului cu nume de utilizator şi parolă.

Pe site-ul www.milocons.ro nu se vor colecta informații confidențiale (de exemplu, numerele de cont ori parole ale conturilor dumneavoastră).

Milo Consultanţă Integrata nu este responsabila pentru daune directe sau indirecte sau orice prejudicii, inclusiv financiare, rezultate din accesul sau utilizarea site-ului www.milocons.ro.

Informaţiile din diversele sectiuni/pagini ale site-ului www.milocons.ro sunt actualizate permanent, conținutul acestora având caracter informativ.

Milo Consultanţă Integrată nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită inexactităţii unor informaţii publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă ca Milo Consultanţă Integrată să fie absolvită de orice răspundere.

Informaţiile oferite de Milo Consultanţă Integrată prin intermediul site-ului sunt exclusiv de natură generală, nu sunt în mod obligatoriu atotcuprinzătoare sau complete. În măsura în care utilizatorii doresc informații suplimentare despre cele afișate pe site pot contacta echipa Milo Consultanţă Integrată S.R.L la adresa de  e-mail mlovinescu@milocons.ro sau la telelefonul 0729.647.862

Milo Consultanţă Integrată îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau, în mod excepțional, la întregul conţinut www.milocons.ro.

 1. Date cu caracter personal

Milo Consultanţă Integrată S.R.L respectă legislaţia română în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în speţă Regulamentul European 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Milo Consultanţă Integrată S.R.Lprelucrează date cu caracter personal precum: nume și prenume, localitate, e-mail, număr telefon, loc de muncă, profesie, funcție, în următoarele scopuri:

– promovare a produselor și serviciilor, marketing, publicitate, media, inclusiv pentru trimitere de newslettere care vor conține informații din domeniul medico-sanitar și psihologie și/sau invitații la evenimente organizate de Milo Consultanţă Integrată.

Milo Consultanţă Integrată S.R.Lcolectează date cu caracter personal: direct, de la persoane fizice cu ocazia evenimentelor organizate de companie, prin intermediul formularelor de înscriere la evenimentele organizate de Milo Consultanţă Integrată S.R.L,

Următoarele date: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon vor permite Milo Consultanţă Integrată S.R.L să vă ţină la curent cu activitatea companiei și să vă invite la evenimentele organizate de aceasta.

Conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 beneficiaţi de: dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la adresa de email mlovinescu@milocons.ro 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în străinătate.

Confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal

Milo Consultanţă Integrată S.R.L în calitate de operator de date cu caracter personal respectă şi garantează confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor colectate.

Milo Consultanţă Integrată S.R.L îşi asumă obligaţia de a aplica măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva: distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

 1. Mesaje comerciale nesolicitate

Milo Consultanţă Integrată S.R.L nu promoveaza SPAM-ul.

Pentru a vă putea oferi informații despre evenimentele organizate ori pentru a vă transmite invitații la acestea, compania Milo Consultanţă Integrată vă poate contacta și prin e-mail, ocazie cu care vă va oferi posibilitatea abonării la newsletter-ul companiei.

Milo Consultanţă Integrată S.R.L vă oferă posibilitatea de a vă dezabona în orice moment de la acest newsletter, atât printr-un link din fiecare newsletter trimis, cât şi prin trimiterea unui e-mail la mlovinescu@milocons.ro

De asemenea, puteți opta pentru transmiterea unei solicitări în vederea ștergerii adresei dumneavoastră de e-mail din baza noastra de date.

Pentru orice probleme, inclusiv de natură tehnică, legate de mesaje trimise de Milo Consultanţă Integrată S.R.L, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la mlovinescu@milocons.ro în vederea soluționării acestora.

 1. Module Cookie de Performanta:

Aceste module cookie sunt folosite pentru a ne furniza informatii statistice despre performanta Site-ului nostru (de exemplu, pentru a numara vizitele, sursele de trafic).

 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI

8.1 Prestatorul este SC Milo Consultanţă Integrată SRL, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str Vlad judetul nr 4 sector 3, având CUI: 23225673, Nr. de ordine la ORC: J40/2057/2008, denumit în continuare Prestatorul

8.2 Beneficiarul este persoana fizică sau juridică care accesează sau utilizează site-ul sau achiziționează bunurile cu conținut digital sau serviciile digitale (denumite în continuare produse sau bunuri și servicii digitale) puse la dispoziție de către Prestator și se identifică prin datele sale care apar pe factura de comandă care se generează în momentul completării formularului de înscriere și este denumit în continuare Beneficiar, Cursant sau Utilizator.

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
  • Obiectul Contractului îl reprezintă prestarea de servicii digitale și/sau furnizarea de bunuri cu conținut digital, constând în cursuri educaționale și de formare, de către Prestator din gama de produse prezentate pe site-ul milocons.ro, pe platforma Şcoala de Zen şi putere personală sau prin alte mijloace sau canale de comunicare, Beneficiarului, în schimbul unui preț, pe bază de comandă respectiv înscriere în conformitate cu clauzele prevăzute în prezentul contract.

9.2. Specificațiile Bunurilor și Serviciilor digitale, ce fac obiectul prezentului Contract sunt comunicate de către Prestator Beneficiarului în detaliu fie prin publicare pe platformă sau în cadrul întâlnirii de informare și prezentare online stabilite între Beneficiar și reprezentanții Prestatorului.

9.3. Prestatorul își îndeplinește obligația de furnizare a conținutului digital/serviciilor digitale la data la care conținutul digital/serviciul digital devine accesibil pentru Beneficiar respectiv prin activarea contului de Utilizator pentru accesul pe pe site-ul www.milocons.ro si pe platforma Şcoala de Zen şi putere personală, iar achitarea prețului reprezintă acordul expres al Beneficiarului de începere a furnizării Serviciilor digitale.

9.4. Bunurile și Serviciile Digitale nu sunt purtătoare de actualizări, nefiind menite a fi supuse vreunor actualizări sau susceptibile de actualizare.

9.5. Accesul și utilizarea Site-ului, precum și efectuarea comenzilor/înscrierilor, respectiv achiziționarea bunurilor cu conținut digital și/sau prestarea serviciilor digitale sunt supuse și reglementate de prezentul document, de contractul încheiat între părți, de politicile Societății, precum și de legislația aplicabilă în materie. Folosirea Site-ului, efectuarea comenzilor, achiziționarea și furnizarea Bunurilor și Serviciilor digitale nu sunt posibile în lipsa unui acord asupra Termenilor și Condițiilor.

În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile acestor documente, vă rugăm să nu utilizați Site-ul și să nu efectuați comenzi/înscrieri.  

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI. DURATA CONTRACTULUI

10.1 Prin acceptarea termenilor și condițiilor, respectiv prin comanda Beneficiarului și confirmarea comenzii de către Prestator, contractul se consideră încheiat între părți.

10.2 Prezentul document are valoare de contract, fiind valabil încheiat la distanță, exclusiv prin utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a părților și fără a fi necesară semnătura părților (olografă sau electronică). Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile convin că semnătura nu reprezintă în niciun caz o condiție de validitate a Contractului.

 1. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

11.1. Prețul bunurilor sau serviciilor digitale sunt comunicate de către Prestator în cadrul întâlnirii de informare și prezentare stabilite între Beneficiar și reprezentanții Prestatorului.

11.2. ​​Plata se va putea face online, cu cardul, prin intermediul unui procesator de plăți sau prin transfer bancar.

11.3. Bunurile sau Serviciile digitale se pot plăti fie integral, fie în rate, în funcție de înțelegerea părților.

11.4. Prestatorul va emite Beneficiarului o factură pentru bunurile și serviciile digitale ce fac obiectul prezentului contract, scop în care Beneficiarul va furniza Prestatorului toate informațiile complete, corecte și actuale necesare emiterii facturii și a documentelor justificative prevăzute de lege.

11.5. Factura pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi regăsită în contul de utilizator al Beneficiarului de pe platforma Prestatorului și descărcată de pe aceasta.

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

12.1 Drepturile și Obligațiile Prestatorului

12.1.1 Să furnizeze Bunurile și Serviciile digitale, în condițiile prevăzute de prezentul Contract și de normele aplicabile.

12.1.2 Să ofere Bunurile și Serviciile, ce fac obiectul prezentului Contract, în condițiile şi la termenele stabilite și comunicate în prealabil Beneficiarului.

12.1.3 Să emită factura fiscală aferentă, în modalitățile și în termenul prevăzut în prezentul Contract.

12.1.4 În cazul retragerii Beneficiarului din contract în condițiile prevăzute în Anexa 1 din Contract sau a încetării contractului de către Beneficiar în condițiile Contractului, Prestatorul poate interzice orice utilizare ulterioară a conținutului digital sau a serviciului digital, ce face obiectul Contractului sau furnizat în temeiul Contractului, Prestatorul procedând la blocarea accesului la conținutul digital sau la serviciul digital, inclusiv la pachetul de bonusuri și/sau prin dezactivarea contului de utilizator al Beneficiarului.

12.2 Drepturile și obligațiile Beneficiarului

12.2.1. Să achite prețul convenit conform prezentului Contract, la termenele stabilite. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plata stabilite, Prestatorul este absolvit de livrarea bunului sau de furnizarea serviciilor digitale și de obligația oferirii accesului la platformă sau oricăror facilități sau servicii conexe sau bunurilor neachitate. În această situație, Beneficiarul nu va beneficia de bonusul prevăzut în Contract.

12.2.2. Să respecte întocmai regulile de comunicare stabilite de Prestator pe grupul de suport, oferit ca parte a pachetului de bonus, și să nu folosească un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa Prestatorului sau a oricărui alt participant în cadrul grupului sau cursului, fiind interzisă acestuia postarea de mesaje scrise/verbale sau manifestarea unor atitudini apte de a provoca orice fel de daună sau ar periclita imaginea Prestatorului sau a oricărei alte persoane. Discuțiile și/sau argumentările se vor purta pe un ton colegial, mesajele care nu respectă aceste minime reguli de conduită urmând a fi eliminate de pe platformă fără a fi necesară vreo notificare prealabilă.

12.2.3 În ipoteza în care Prestatorul apreciază că faptele/mesajele postate/limbajul/tonul folosit ar fi de natură a aduce prejudicii de orice fel sau a periclita imaginea acestuia ori sunt contrare normelor de drept, valorilor sociale/morale, ordinii publice sau bunelor moravuri, poate hotărî, după notificarea prealabilă a Beneficiarului, să scoată Beneficiarul  din grupul de suport, fără a mai avea acces la acesta. Pentru înlăturarea oricărei îndoieli, Beneficiarul nu va avea dreptul de a pretinde restituirea prețului în astfel de situații.

12.2.4. Să nu pună la dispoziția niciunui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, materialele/cursul sau părți ale acestuia pus la dispoziția sa de către Prestator prin accesul la platforma Prestatorului, Beneficiarul având exclusiv dreptul de a folosi materialele/cursul spre îmbunătățirea abilităților personale. În acest sens Beneficiarul este obligat să nu divulge userul și parola de conectare la contul de utilizator către terți, acestea fiind destinate strict pentru a fi utilizate de Beneficiar.

12.2.5. Să nu aducă atingere imaginii Şcoala de Zen şi putere personală, participanților sau autorului și să respecte dreptul de proprietate intelectuală și confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în baza prezentului Contract.

12.2.6. Beneficiarul are dreptul să i se respecte confidențialitatea informațiilor și a datelor furnizate în temeiul prezentului Contract, inclusiv dreptul la confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal.

12.2.7 Beneficiarul are dreptul să solicite și să obțină factura fiscală aferentă plății efectuate.

12.2.8 În cazul încetării contractului Beneficiarul are obligația de a se abține de la utilizarea conținutului digital sau serviciului digital oferit de Prestator, fiind interzisă punerea acestora la dispoziția terților.

12.2.9 Beneficiarul poate oferi din proprie inițiativă sau la solicitarea Prestatorului sugestii, păreri, testimoniale în legătură cu bunurile și serviciile furnizare de Prestator. În acest sens Prestatorul va avea dreptul de a include sugestiile, părerile sau testimonialele cu privire la bunurile și serviciile Prestatorului în articolele, platforma sau în materialele de prezentare ale Prestatorului, precum și de a publica sugestiile, părerile sau testimonialele cu privire la bunurile și serviciile Prestatorului în reviste și pe pagini web.

 1. RĂSPUNDEREA

13.1. Fiecare dintre părți este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integral și la timp a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul contract.

13.2. Acceptarea termenilor și condițiilor contractuale se confirmă prin bifarea căsuței corespunzătoare de pe site. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune, comunicată în cadrul site-ului.

13.3. În cazul în care Beneficiarul, fără a exista vreun caz de neconformitate/nefurnizare a bunurilor și serviciilor digitale, decide în mod unilateral ca, după furnizarea bunului și serviciilor digitale de către Prestator, să nu utilizeze bunul digital sau să nu acceseze platforma și instrumentele digitale puse la dispoziție de Prestator, în temeiul prezentului Contract sau se răzgândește fără a exista un caz de neconformitate/nefurnizare, Beneficiarul nu este îndreptățit la restituirea prețului, iar dacă prețul a fost achitat numai parțial, obligațiile de plată asumate rămân valabile potrivit contractului. Prezenta prevedere nu va aduce atingere dreptului de retragere a Beneficiarului.

13.4. Pentru accesarea platformei Prestatorului este necesară existenta unei conexiuni la internet a Beneficiarului, Prestatorul nu poate garanta că serviciile oferite vor fi întotdeauna conforme cu dorințele Beneficiarului, neîntrerupte, la timp si fără erori, sau că erorile vor fi corectate în timp util, depinzând de furnizorul de servicii de internet a Beneficiarului, astfel Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru aceste disfuncționalități.

 1. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

14.1. Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea față de terți, să nu dezvăluie sub nicio formă și prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informații rezultate din/în legătură cu relația contractuală dintre părți sau altor aspecte confidențiale aparținând Prestatorului, de care Beneficiarul a luat la cunoștință în orice mod pe durata contractului.

14.2. Obligația de confidențialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menține și după data încetării prezentului Contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând Prestatorului, autorilor sau terților cu care Prestatorul are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisă de către Prestator în executarea Contractului, precum și orice împrejurare relevantă legată de Prestator (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute mai jos), indiferent dacă această informație a fost transmisă de către Prestator sau terți, primită de către Beneficiar în formă scrisă, orală sau în orice alt mod și care se referă inclusiv dar nelimitat la:

 1. Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale Prestatorului, precum și ale clienților acestuia și/sau ale terților cu care are relații de afaceri sau cu care intră în contact prin natura activității desfășurate;
 2. Sistemul organizatoric, informațional și de management al Prestatorului;
 3. Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor Prestatorului, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figurează sau nu cuvintele “confidențial” ori “proprietate exclusivă”.

14.3. Beneficiarul declară și înțelege că va folosi informațiile confidențiale care îi parvin pe parcursul executării prezentului Contract numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale și se obligă să nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.

14.4 Beneficiarul este de acord cu folosirea imaginii, fotografiilor, vocii și a asemănării sale, denumite ”Informații personale”, de către Prestator în scopul promovării de către Prestator a serviciilor sale.

14.5 Orice declarații sau interviuri, precum și dezvăluirea oricăror informații către media în legătură cu bunurile sau serviciile digitale furnizare de Prestator se poate face de Beneficiar numai cu acordul prealabil al Prestatorului, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

15.1. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra bunurilor și serviciilor digitale, cursurilor, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de curs, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului și sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

15.2.Denumirea, logo-ul, conținutul Site-ului, elementele grafice și de design, fotografiile, imaginile, semnele, textele, materialele video, precum și orice alte materiale transmise sub orice formă către Beneficiar (prin vizualizare directă pe site ori prin orice alte mijloace care aparțin sau au legătură cu Site-ul), precum și orice alte elemente ale site-ului sunt proprietatea Prestatorului și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală. Prin excepție, nu aparțin Prestatorului materialele, de orice natură, puse la dispoziția Utilizatorilor/Cursanților pe Site cu privire la care s-a indicat un alt titular de drepturi de proprietate intelectuală ori pentru care s-a arătat sursa materialului.

15.3. Beneficiarii nu dobândesc niciun drept de proprietate ori de altă natură asupra sau în legătură cu Site-ul și cu platformele Prestatorului, cu întregul conținut al acestora ori asupra, fără a se limita la acestea, suportului de curs, webinariilor, materialelor de învățare (de orice natură și sub orice formă), metodologiilor, bazelor de date, cursurilor, testelor online, temelor, conținutului ș.a.m.d. puse la dispoziție de către Prestator sau cu care Beneficiarul a avut contact cu prilejul furnizării Bunurilor și Serviciilor digitale (denumite Materiale).

15.4. În sensul articolelor precedente, Materialele pot fi utilizate de Beneficiar exclusiv în scopul pentru care acestea au fost puse la dispoziție, în scop necomercial. Este strict interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, distribuirea totală sau parțială, în aceeași formă sau într-o formă modificată a Materialelor.

15.5. De asemenea, Beneficiarilor le este interzis să realizeze acte care pot conduce la afectarea conținutului Site-ului și/sau a elementelor de securitate ale Site-ului ori a elementelor Site-ului menite să asigure protecția drepturilor de proprietate intelectuală și a datelor cu caracter personal.

15.6. Încălcarea prevederilor prezentului capitol va atrage răspunderea potrivit legislației în vigoare.

 1. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

6.1. Beneficiarul garantează și răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurență cu activitatea Prestatorului și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuși, angajați ori interpuși ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similar cu cel pus la dispoziția sa de către Prestator.

16.2. În măsura în care această obligație este încălcată, Beneficiarul va fi ținut să acopere prejudiciul generat Prestatorului.

 1. ÎNCETAREA

17.1. Contractul dintre părți încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești ori alte formalități, în următoarele condiții:

 1. Prin îndeplinirea obiectului Contractului;
 2. Prin acordul ambelor Părți;
 3. Prin încetarea de către Beneficiarul-consumator, în caz de intervenire a unui caz de nefurnizarea sau neconformitate, în condițiile reglementate în prezentul Contract și în legislația aplicabilă în materia protecției consumatorilor. Beneficiarul îşi exercită dreptul de a înceta contractul printr-o declaraţie către Prestator prin care îşi exprimă decizia de a înceta contractul. Contractul încetează la data la care consumatorul transmite declaraţia către comerciant.
 4. Prin exercitarea de către Beneficiarul-consumator a dreptului de retragere în condițiile prevăzute în prezentul Contract.
 5. Prin rezoluțiune de către oricare dintre părți, în caz de încălcare a uneia sau mai multor obligații asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă în vederea remedierii / executării obligațiilor, iar în caz de neexecutare în termen de 15 zile de la primirea notificării, contractul se consideră rezoluționat, fără a mai fi necesară vreo altă formalitate.
 6. prin denunțare unilaterală a Contractului, din inițiativa Prestatorului, cu acordarea unui termen de preaviz de 15 zile.

17.2. În cazul neachitării în termen a bunurilor și / sau serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația furnizării bunurilor și serviciilor digitale comandate.

17.3. Încetarea Contractului nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Beneficiarului.

 1. FORŢA MAJORĂ

18.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, aşa cum este definită de lege.

18.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului și să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

18.3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

19  ALTE CLAUZE

19.1. Beneficiarul nu va fi îndreptățit să cesioneze și/sau să transfere drepturile și/sau obligaţiile rezultând sau derivând din Contract către un terț fără consimțământul scris și prealabil al Prestatorului.

19.2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovări şi/sau publicitate în legătură cu bunurile și serviciile digitale ce fac obiectul prezentului Contact revin exclusiv Prestatorului.

19.3 În cazul neachitării în mod integral și cu respectarea termenului de scadență a bunurilor și serviciilor digitale comandate, conform prevederilor contractuale, Prestatorul este absolvit de obligația furnizării bunurilor și serviciilor digitale.

19.4. Întârzierea la plată, peste data scadentă, dă dreptul Prestatorului de a întrerupe accesul la serviciile digitale până la achitarea sumelor cuvenite, potrivit prevederilor contractuale.

19.5. Prestatorul are dreptul de a refuza accesul pe Site și/sau plasarea, procesarea, acceptarea și onorarea unei comenzi, respectiv anularea comenzii sau suspendarea furnizării bunurilor sau serviciilor digitale în următoarele situații, fără a se limita la acestea:

 1. Prestatorul are suspiciuni rezonabile cu privire la identitatea Beneficiarului;
 2. Prestatorul are suspiciuni rezonabile că Produsele și Serviciile digitale vor fi folosite în scopuri ilicite sau imorale ori în scopuri contrare prezentului Contract ori a legislației incidente;
 3. Beneficiarul utilizează Site-ul și/sau Produsele și Serviciile digitale în mod abuziv, ilicit, imoral, ilegal;
 4. Plata/tranzacția nu a fost confirmată și/sau există suspiciuni rezonabile cu privire la aceasta;
 5. Beneficiarul are o conduită de natură a prejudicia drepturile, interesele și/sau imaginea Prestatorului,  a afiliaților săi ori a celorlalți Beneficiari;
 6. Beneficiarul furnizează date false, incorecte sau incomplete și/sau plasează comenzi false ori frauduloase;
 7. Beneficiarul nu respectă instrucțiunile prevăzute pe Site privind efectuarea unei Comenzi și/sau utilizarea Site-ului/Produselor și Serviciilor digitale;
 8. Beneficiarul utilizează Site-ul în alte scop decât cel de informare și plasare comenzi respectiv nelegitime ori încalcă oricare dintre prevederile prezentului Contract, termenelor și condițiilor Site-ului, ale politicilor proprii unora dintre Produsele și Serviciile digitale sau instrumentele/platformele puse la dispoziția Beneficiarului de către Prestator și/sau ale legislației în vigoare;
 9. Beneficiarul încalcă (sau există suspiciuni rezonabile că încălca) drepturile de proprietate intelectuală și / sau confidențialitatea informațiilor ce aparțin Prestatorului.

19.6. Dacă situațiile prevăzute mai sus constituie o încălcare a legii și/sau au generat prejudicii Prestatorului, Prestatorul va avea dreptul de a sesiza autoritățile competente pentru sancționarea persoanei vinovate și, de asemenea, dreptul de a parcurge toate procedurile prevăzute de lege în vederea reparării în integralitate a prejudiciilor suferite, prezente sau viitoare.

 1. LITIGII

20.1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.

20.2. În cazul în care părțile nu reușesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de drept comun în cazul Beneficiarilor-consumatori și de către instanțele de judecată din Timișoara în cazul Beneficiarilor-comercianți.

 1. CLAUZE FINALE

21.1. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termene şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

21.2.  Clauzele prezentelor termene şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

21.3. Prezentele termene şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.

21.4. Prezentele termene şi condiţii nu aduc atingere niciunui alt contract încheiat între Părţi.

21.5. În cazul oricărui conflict, inconsecvențe, neconcordanțe sau dispoziții derogatorii între prezentele Termene și Condiții și prevederile oricărui contract încheiat cu Beneficiarul respectivul contract va prevala.

21.6. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul document (Termene și condiții), varianta actualizată fiind disponibilă în permanență, în mod gratuit, pe Site, Secțiunea „Termene și condiții”.

ANEXA 1

Informații privind exercitarea dreptului de retragere. Politica de retragere aplicabilă pentru persoanele fizice – consumatori conform OUG 34/2014

Prezenta politică se aplică numai în situația Beneficiarilor, care au calitatea de consumatori. 

 • Dreptul de retragere – reguli de aplicare

Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

Perioada de retragere expiră după 14 zile: începând de la data încheierii contractului privind furnizarea de servicii digitale respectiv ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a bunurilor cu conținut digital.

Excepții: 

Vă informăm că dreptul de retragere nu este aplicabil, printre altele, în oricare dintre următoarele situații: (i) după prestarea integrală a serviciilor sau (ii) pentru furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă a început executarea contractului; (iii) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.

Astfel, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

 1. Cu privire la bunul digital: Dreptul de retragere nu se aplică pentru bunul digital, dacă ați desigilat bunul după livrare. Prestatorul nu este obligat la restituirea prețului în acest caz.
 2. Cu privire la serviciile digitale: odată cu începerea executării contractului dintre dumneavoastră și Prestator și anume odată cu activarea contului de utilizator al dumneavoastră în vederea accesării platformei de către dvs., veți pierde dreptul de retragere, în condiţiile în care: ne-ați dat acordul prealabil expres pentru începerea prestării serviciilor digitale și ați confirmat că ați luat cunoştinţă de faptul că veți pierde dreptul de retragere în consecinţă. Astfel, după activarea contului dumneavoastră de utilizator în vederea accesării platformei nu mai aveți dreptul de retragere din contract, iar Prestatorul nu poate fi obligat la restituirea prețului.
 • Exercitarea dreptului de retragere 

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din contract, utilizând o declarație neechivocă, prin oricare dintre următoarele modalități:

 1. a) Prin e-mail, la adresa: mlovinescu@milocons.ro
 2. b) Pe site: puteţi completa şi transmite electronic de pe site-ul nostru www.milocons.ro formularul standard de retragere sau orice altă declaraţie neechivocă. Dacă folosiţi această opțiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

Pentru exercitarea dreptului de retragere puteți folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie.

Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Dacă Beneficiarul nu își exercită dreptul de retragere înăuntrul termenului prevăzut mai sus, este decăzut din acest drept și nu va avea dreptul de a pretinde rambursarea sumei achitate.

 • Consecințele retragerii 

Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract.

Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.